Documentation

Description

Jane Nguyen Nhân lực Đã Xuất bản: 28/08/2020 Lượt Xem: 363

Odoo/ERPOnline cung cấp cho bạn các công cụ hoạch định tổ chức trong doanh nghiệp với các phòng ban chức năng, các vị trí công việc. Ở ứng dụng nhân viên, bạn có thể mô tả trực quan sơ đồ tổ chức cũng như các mô tả, yêu cầu từng vị trí công việc. Những thông tin này được sử dụng xuyên suốt từ tính năng tuyển dụng với tính toán phân tích lương theo các tiêu chí phòng ban, vị tríThiết lập phòng ban ...