Documentation

Description

Leo Tran CRM Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 939

Sự khác biệt giữa một Đối tác (Partner) và một Sổ liên lạc (Contact) trong ERPOnline là gì? Một Đối tác là đại diện cho một tổ chức mà bạn giao dịch như là - một khách hàng, khách hàng tiềm năng hay thậm chí là một nhân viên trong công ty bạn. Trong một số ứng dụng CRM khác, một Đối tác cũng được coi là một Tài khoản. Trong khi đó một Sổ liên lạc đại diện cho một cá nhân hoặc một người làm việc ch...