Documentation

Description

[Home] Trần Ngọc Tuấn Các tình huống sử dụng Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 1.419

Trong hoạt động của Doanh nghiệp, việc theo dõi, quản lý và xử lý công nợ là cả một quá trình được thực hiện liên tục, không ngừng nghỉ bởi những vai trò chuyên trách trong doanh nghiệp và đặc biệt là bộ phận kế toán / tài chính. Tuy nhiên, quản lý công nợ là một công việc hoàn toàn không dễ dàng nếu bạn không có một phần mềm phù hợp. ERPOnline cung cấp cho bạn một công cụ để theo dõi, quản lý ...