Documentation

Description

Jane Nguyen Quy hoạch sản phẩm Đã Xuất bản: 15/07/2020 Lượt Xem: 741

Sản phẩm trong Odoo/ERPonline là gì?Sản phẩm trong Odoo/ERPOnline bao gồm sác sản phẩm dịch vụ mua vào, bán ra, các nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, linh phụ kiện, tài sản, chi phí, thành phẩm và bán thành phẩm sản xuất ... Tóm lại là tất cả những thứ có thể phát sinh doanh thu, chi phí trong doanh nghiệp.Với các doanh nghiệp lớn, thường sẽ có một bộ phân riêng để hoạch định sản phẩm với các chi...