Documentation

Description

Betty Nguyen Kế toán & Tài chính Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 751

Kết quả cuối cùng của hoạt động kế toán trong doanh nghiệp là đưa ra các báo cáo tài chính và tiến hành phân tích thông tin từ hệ thống báo cáo tài chính để có những quyết định đúng đắn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hệ thống ERPOnline/Odoo hỗ trợ người dùng hai dạng báo cáo bao gồm: Báo cáo theo luật định và Báo cáo chung. Báo cáo theo luật định Báo cáo theo luật định của c...