Documentation

Description

Jane Nguyen Quy hoạch sản phẩm Đã Xuất bản: 16/07/2020 Lượt Xem: 1.018

Để tìm hiểu thêm về khái niệm sản phẩm, nhóm sản phẩm, cách quy hoạch sản phẩm, bạn có thể tham khảo: https://www.erponline.vn/vi_VN/docs/13.0/d/san-pham-va-bien-the-san-pham-trong-odoo-erponline-614Menu tạo sản phẩm mớiMột số menu có thể dùng để tạo sản phẩm trong ERPOnline:Menu Bán hàng/sản phẩm/sản phẩmMenu Mua hàng/sản phẩm/sản phẩmMenu Kho vận/Dữ liệu gốc/sản...