Documentation

Description

Jane Nguyen Giới thiệu chung Đã Xuất bản: 19/06/2020 Lượt Xem: 1.090

ERP là gì?ERP = Enterprise Resources Planning (Hoạch định Nguồn lực Doanh Nghiệp)Nguồn lực là gì?Các nguồn lực bao gồm một loạt các yếu tố tổ chức, kỹ thuật, nhân sự vật chất, tài chính của công ty. Các nguồn lực có thể chia thành hai loại: Nguồn lực hữu hình: có thể thấy được và định lượng được, bao gồm nguồn lực tài chính, tổ chức, các điều kiện vật chất, và công nghệNguồn lực vô hình: bao gồm n...