Dịch tài liệu hướng dẫn mailing list archives

Ảnh đại diện

Re: Dịch tài liệu hướng dẫn

bởi
Ivan Pham
- 14/04/2019 05:34:54
@Ngô Thị Phượng  em mới dịch được một ít thôi à. Còn nhiều lắm :D
@Jane Nguyen  chị ơi tuần tới em báo cắt cơm nhé, em đau răng không ăn được cơm. Em nấu cháo ở nhà mang đi thôi. Khi nào răng khỏi em sẽ nhập tịch lại hehe 😀 😀