Du lich va vui chơi mailing list archives

Ảnh đại diện

Em thu đc thông tin size áo nh [...]

bởi
T.V.T Marine Automation Company Limited, Nguyễn Thanh Thư
- 21/05/2019 07:30:05

Em thu đc thông tin size áo như sau ạ, anh chị cần sửa đổi thì comment ở dưới nha: 
c.Hảo 1L, 1XL
c.Phượng 2XL
a.Long: 2M
a.Phong: 2L
a.Ngọc: 2M
a.Tú: 2M
e.Thư: 2XL
Tổng: áo nữ: 5XL, 1L (nếu áo nữ có thể may ngắn lại thì may 4XL dài 60cm, 1XL và 1L như ban đầu)
          áo nam: 6M, 2L 
(anh Tuấn và chị Liên bổ sung sau ạ)