Accounting VN-invoice Summary

  • Phiên bản Odoo

2.614.000 ₫ 2.614.000 ₫ 2614000.0 VND

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Allows the option of issuing e-invoices VN-Invoice in a detailed or aggregated form


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Ứng dụng này làm gì

cho phép tuỳ chọn xuất hoá đơn điện tử VN-Invoice theo mẫu chi tiết hoặc mẫu gộp

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise