Chuyển đổi số sang chữ tiếng Việt

  • Phiên bản Odoo

0 ₫ 0 ₫ 0.0 VND

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Tên kỹ thuật: to_vietnamese_number2words
Phụ thuộc: base
Tính năng:
Mô-đun là cơ sở để tính năng mở rộng để chuyển đổi từ số sang từ tiếng Việt. Mô-đun này sẽ không có tác dụng gì nếu khoongc ó các module phụ thộc.


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Based Module for others to extend for conversion from number to Vietnamese words. This module will not do anything without its extensions

Editions Supported

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition