Đánh số dòng Đơn bán

  • Phiên bản Odoo

244.000 ₫ 244.000 ₫ 244000.0 VND

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Enable Numbering on Sales Order Lines


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Key Features

This module shows lines numbering on Sales Order form and Sales Order/Quotation as PDF files, which helps display data orderly and comprehensively

Supported Editions

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition