Kế Toán Hoạt Động Đội Phương Tiện

  • Phiên bản Odoo

1.266.000 ₫ 1.266.000 ₫ 1266000.0 VND

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Tích hợp module kế hoạch phương tiện và kế toán


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Integrate the module 'Fleet Operation & Planning' and the module Fleet Accounting to declare costs of vehicle trips and manage vendor bills associated with such the cost

Key Features

  1. Manage vehicle trips' costs in accounting
  2. Manage Vendor bills related to your vehicle trips (generate vendor bills from trips)
  3. Allocate vendor bills to existing trips
  4. Analyse your trips costs with accounting
  5. Analyse your trips costs with analytics accounting

Editions Supported

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition