Kế Toán Xuất Kho Tiêu Thụ Cho Đội Phương Tiện

  • Phiên bản Odoo

244.000 ₫ 244.000 ₫ 244000.0 VND

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Integrates fleet stock and fleet accounting and


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

What it does

This application integrates the following applications to offer links between stock moves, fleet vehicles, fleet costs and journal items for keeping track on such information

  • Fleet Stock Consumption
  • Fleet Accounting
  • Stock Accounting (the one in the standard Odoo delivery)

Editions Supported

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition