Khóa Giá Của Nhà Cung Cấp

  • Phiên bản Odoo

1.132.000 ₫ 1.132.000 ₫ 1132000.0 VND

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Lock vendor pricelist, Lock Purchase Price on purchase order lines


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

What it does

  • This module allows purchase manager to lock vendor pricelist and lock purchase order line (shown in green) if vendor pricelist is locked.
  • Once a vendor pricelist is locked, only purchase manager can unlock the pricelist.

Editions Supported

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition