Kiểm Soát Truy Cập Đa Kho - Sản Xuất

  • Phiên bản Odoo

244.000 ₫ 244.000 ₫ 244000.0 VND

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Integrate Multi-Warehouse Access Control with Manufacturing


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

What it does

Grant 'Inventory / Users: Own Documents' read access to manufactoring orders

Editions Supported

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition