Loại trừ bản ghi chấm công Nghỉ trên Phiếu lương

  • Phiên bản Odoo

504.000 ₫ 504.000 ₫ 504000.0 VND

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

On payslip, exclude timesheet records that represent time off on payslip


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

What it does

When linking payslip with timesheet records, exclude timesheet records that represent time off

Editions Supported

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition