Lý do trả hàng - Điểm Bán Lẻ

  • Phiên bản Odoo

264.000 ₫ 264.000 ₫ 264000.0 VND

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Add reason for return products in PoS


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Summary

Extending the application Return in Point of Sales Screen (to_pos_frontend_return) and the application Product Return Reasons - Inventory (to_product_return_reason_stock) to allows PoS users to specify a reason for Point of Sales order return without leaving PoS screen

Editions Supported

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition