Mã Sản Phẩm không trùng lặp

  • Phiên bản Odoo

259.000 ₫ 259.000 ₫ 259000.0 VND

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Tên kỹ thuật: to_unique_product_code
Tính năng: Mô-đun này, sau khi được cài đặt, sẽ chặn hành động lưu và đưa ra thông báo lỗi khi người dùng cố gắng nhập mã sản phẩm (còn được gọi là "Tham chiếu nội bộ") hiện đang được sử dụng cho một sản phẩm khác.


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

This module, once installed, will block saving and raise an error message when users try to input a code (also known as "Internal Reference") that is currently used by another product.

Editions Supported

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition