Promotion Voucher - Vietnam Accounting

  • Phiên bản Odoo

244.000 ₫ 244.000 ₫ 244000.0 VND

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Default promotion voucher loss & profit accounts for Vietnam


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

This is a localized application that helps Promotion Voucher application get compatible with VAS (Vietnamese Accounting Standards)

Editions Supported

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition