Quản Lý tài liệu Website theo phiên bản Odoo

  • Phiên bản Odoo

2.463.000 ₫ 2.463.000 ₫ 2463000.0 VND

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Manage and Publish Odoo documents on your websites


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

What it does

If you need to manage multiple versions of the same document that correspond to the versions of Odoo (eg. : user manual for Accounting module Odoo versions 12.0, 13.0, 14.0), this module integrates Odoo version management with documentation on Website, that allows publishing documents according to each Odoo version in the Documents section, Website module.

Key Features

  • Integrate Odoo Version Management with Website Documentation
  • Manage and publish your documents with Odoo versioning
  • When a website viewer selects an Odoo version, the website will display the document corresponding to that Odoo version.

Editions Supported

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition