Quyền truy cập thông tin riêng tư của nhân viên

  • Phiên bản Odoo

0 ₫ 0 ₫ 0.0 VND

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Employee Private Fields Access


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Mô tả

Vì quyền truy cập vào address_home_id bị hạn chế đối với hr.group_hr_user trong Odoo 11, mô đun này được phát triển để hỗ trợ truy xuất address_home_id bằng sudo () cho những người dùng không có quyền truy cập vào trường này trong một số trường hợp bắt buộc.

Tính năng nổi bật

Cho phép người dùng với quyền user của mô đun Nhân viên truy xuất thông tin riêng tư trên biểu mẫu nhân viên thông qua câu lệnh sudo ().

Ấn bản được hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise