Theo dõi lịch sử thay đổi Quy tắc tồn kho

  • Phiên bản Odoo

244.000 ₫ 244.000 ₫ 244000.0 VND

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Add mail thread and track changes on Reordering Rules


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Mô tả

  • Việc sửa đổi Quy tắc tái cung ứng (còn được gọi là quy tắc tồn kho tối thiểu/ tối đa) sẽ ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng và có thể gây hại cho doanh nghiệp. Việc theo dõi các thay đổi trong Quy tắc tồn kho có thể bảo vệ doanh nghiệp khỏi những thay đổi bất ngờ ngoài ý muốn.
  • Thông thường, người dùng có quyền Admin có thể thay đổi Quy tắc tồn kho. Tuy nhiên, hệ thống mặc định không ghi lại các thay đổi này (ai đã thực hiện, giá trị cũ của quy tắc là bao nhiêu, v.v). Mô-đun này giúp ghi lại lịch sử thay đổi Quy tắc tồn kho trong vùng Chatter.

Tính năng nổi bật

  • Tạo vùng Chatter trong mục Quy tắc tồn kho
  • Ghi lại lịch sử thay đổi Quy tắc tồn kho trong vùng Chatter: ai là người thay đổi, giá trị cũ - mới của quy tắc là bao nhiêu, thay đổi vào thời gian nào
  • Cho phép người dùng trao đổi trực tiếp trong vùng Chatter

Ấn bản được hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise