Theo dõi thay đổi Nhóm sản phẩm

  • Phiên bản Odoo

244.000 ₫ 244.000 ₫ 244000.0 VND

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Product Category OpenChatter (aka Mail Thread) support and fields change tracking.


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Key Features

This module adds OpenChatter (aka Mail Thread) support for Product Category and track changes of the following fields of its:

  • name
  • parent_id
  • property_account_income_categ_id
  • property_account_expense_categ_id

Editions Supported

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition