Việt Nam - Sổ chi tiết tài khoản (S38-DN)

  • Phiên bản Odoo

2.463.000 ₫ 2.463.000 ₫ 2463000.0 VND

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Vietnam Account Detail Sheet according to the template S38-DN


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Ứng dụng này làm gì

Ứng dụng này cung cấp phiên bản PDF và Excel của sổ chi tiết tài khoản tuân thủ Thông tư số 200/2014 / TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính Việt Nam.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise