Kiểm Soát Truy Cập Đa Kho - Hợp đồng mua hàng

  • Phiên bản Odoo

244.000 ₫ 244.000 ₫ 244000.0 VND

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Integrate Multi-Warehouse Access Control with Purchase Requisition.


Phiên bản Odoo: 13.0


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Mô tả

Module cầu nối giữa module Kiểm soát truy cập đa kho với Hợp đồng mua hàng.

Tính năng nổi bật

  • Lấy hoạt động kho mặc định khi tạo mới hợp đồng mua hàng theo kho mà người dùng đó có thể truy cập.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise