Blog của chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Drop-shipping, một mô hình kinh doanh hiện đại

T.V.T Marine Automation Company Limited, Jane Nguyen
tháng 3 2015 — 3602 views Bán háng online Drop ship Drop shipping Kinh doanh trực tuyến Website thương mại điện tử

Phân tích điểm hòa vốn

T.V.T Marine Automation Company Limited, Jane Nguyen
tháng 2 2015 — 71616 views ĐIểm hòa vốn Kế toán quản trị Sản lượng hoà vốn

Triển khai Streaming Replication + Load Ballancing + Failover cho PostgreSQL với Pgpool

T.V.T Marine Automation Company Limited, David Tran
tháng 12 2014 — 3281 views

Getting Things Done (GTD) - Giúp bạn hoàn thành hiệu quả mọi việc

T.V.T Marine Automation Company Limited, Jane Nguyen
tháng 11 2014 — 3555 views Getting Things Done GTD

Biểu mẫu báo cáo theo luật định Việt Nam trong ERPOnline / Odoo

Công ty TNHH Tự động hóa Hàng hải T.V.T, Leo Tran
tháng 11 2014 — 1968 views

Call to Action (CTA) là gì?

T.V.T Marine Automation Company Limited, Jane Nguyen
tháng 10 2014 — 2290 views Call to Action CTA

Những thay đổi trong Odoo (OpenERP) phiên bản 8.0

Công ty TNHH Tự động hóa Hàng hải T.V.T, Leo Tran
tháng 10 2014 — 1307 views Odoo 8 Odoo 8 documents Odoo 8 release notes Tài liệu Odoo 8 Tính năng Odoo 8

Gamification là gì?

T.V.T Marine Automation Company Limited, Jane Nguyen
tháng 10 2014 — 3635 views gamification ứng dụng Gamification

TVTMA chính thức cung cấp đại trà phiên bản Odoo 8 trên nền tảng điện toán đám mây ERPOnline

T.V.T Marine Automation Company Limited, David Tran
tháng 10 2014 — 1030 views ERP ERPOnline Odoo Odoo 8 Phần mềm Quản lý

Pycharm Odoo Live Template

Công ty TNHH Tự động hóa Hàng hải T.V.T, Leo Tran
tháng 9 2014 — 1208 views

Phân tích mối quan hệ Chi phí - Sản lượng và Lợi nhuận (C-V-P) (Phần 2: Các khái niệm cơ bản)

T.V.T Marine Automation Company Limited, Jane Nguyen
tháng 8 2014 — 26312 views ĐIểm hòa vốn Kế toán quản trị Lợi nhuận góp Lợi nhuận thuần Tỷ lệ lợi nhuận góp

Gamification và ERPOnline / Odoo 8

Công ty TNHH Tự động hóa Hàng hải T.V.T, Leo Tran
tháng 8 2014 — 1127 views ERPOnline gamification Odoo Odoo 8 OpenERP

Tương lai của hệ thống Email trong các doanh nghiệp

T.V.T Marine Automation Company Limited, David Tran
tháng 7 2014 — 795 views Email ERPOnline Odoo OpenERP Tích hợp Email

Những thay đổi trong bản CentOS 7

T.V.T Marine Automation Company Limited, David Tran
tháng 7 2014 — 780 views centOS CentOS 7 Linux

Phân tích mối quan hệ Chi phí - Sản lượng và Lợi nhuận (C-V-P) (Phần 1: Mục đích, nội dung, ý nghĩa)

T.V.T Marine Automation Company Limited, Jane Nguyen
tháng 5 2014 — 7817 views Chi phí C-V-P lợi nhuận sản lượng

Các phương pháp xác định chi phí sản xuất sản phẩm hiện đại (phần 2)

T.V.T Marine Automation Company Limited, Jane Nguyen
tháng 3 2014 — 6234 views Chi phí Chi phí sản xuất phương pháp ABC

Báo cáo sản xuất

T.V.T Marine Automation Company Limited, Jane Nguyen
tháng 3 2014 — 11512 views Báo cáo sản xuất FIFO Lập báo cáo Trung bình trọng

BricsCad Platinum, sự lựa chọn hoàn hảo thay thế AutoCAD???

T.V.T Marine Automation Company Limited, David Tran
tháng 2 2014 — 2843 views AutoCAD Ubuntu BricsCad BricsCad vs AutoCAD CAD Linux CAD Ubuntu

Lựa chọn Windows 8 thay vì Ubuntu 14.04 là một sai lầm lớn?

T.V.T Marine Automation Company Limited, David Tran
tháng 2 2014 — 1362 views Ubuntu Ubuntu 14.04 Ubuntu vs Windows Windows Windows 8

Những thay đổi trong bản CentOS 6.5

T.V.T Marine Automation Company Limited, David Tran
tháng 1 2014 — 1046 views centOS CentOS 6.5