Betty Nguyen Kế toán & Tài chính Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 937

Các loại thuế

Phần này ERPOnline/Odoo sẽ giới thiệu cho người dùng cách cấu hình hệ thống thuế của doanh nghiệp theo đường dẫn sau Kế toán/Cấu hình/Các loại thuế

Mục tiêu của việc cấu hình hệ thống thuế:

 • Để đảm bảo cho việc hạch toán, kê khai thuế theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam
 • Giúp cho người dùng trong việc tính toán xác định chính xác số tiền thuế phải nộp

Trên đây là mẫu để cấu hình một loại thuế với nội dung các thông tin như sau:

 • Tên thuế: Tên này phải là duy nhất thể hiện nội dung của mỗi loại thuế
 • Mã thuế: Mã thuế tuỳ chọn thu gọn dành cho từng trường hợp tính thuế
 • Tax Application: Xác định loại thuế được sử dụng cho Sales - bán hàng, Purchase - mua hàng hay All - tất cả các giao dịch
 • Đang hoạt động: Khi người dùng tạo mới một loại thuế hệ thống sẽ tự động tích vào ô vuông này; trường hợp không tích thì loại thuế này không được sử dụng nữa

Tiếp theo người dùng sẽ cấu hình cách tính thuế, và số tiền thuế này đúng hay sai là phụ thuộc vào việc người dùng đặt công thức cho từng loại thuế có chính xác hay không. Với các trường thông tin cơ bản sau:

 • Loại thuế: Trường này yêu cầu chỉ ra cách tính thuế: Percentage – tỷ lệ phần trăm,  Fixed Amount – số tiền cố định, None - Không tính, Balance - cân bằng hay Python Code – mã Python.
 • Thuế bao gồm trong giá: Trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp thì sẽ  tích vào ô vuông này. Trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ thì giữ nguyên không tích. Khi chọn trường này là giá sản phẩm đã bao gồm cả thuế.
 • Included in base amount: Khi trường này được chọn, thuế sẽ không hiển thị riêng mà được tính luôn vào số tiền gốc.
 • Invoice Tax acount/ Tài khoản hoàn thuế: Thể hiện bằng số hiệu tài khoản dùng để hạch toán kế toán (theo quyết định 15 hoặc 48)
 • Account Base Code/Mã hoàn tiền: Mã số thuế ghi lại số tiền trên hoá đơn (không bao gồm thuế) dùng để tính thuế.
 • Base Code Sign/Refund Base Code Sign: Thường là 1 hoặc (-1) để cộng thêm hoặc trừ đi tổng số ở tài khoản nguồn.
 • Mã số thuế/Mã hoàn thuế: Mã số thuế ghi lại số tiền thuế tính được.

Khi đã tạo xong hệ thống thuế, lúc này người dùng có thể sử dụng nó để phục vụ cho các mục đích khác nhau của doanh nghiệp như trong nghiệp vụ bán hàng, mua hàng, trả lại hàng... có liên quan đến tiền thuế. Và việc cấu hình thuế một cách chính xác từ đầu thì ERPOnline/Odoo sẽ hỗ trợ người dùng hạch toán và tính thuế một cách chính xác mà không tốn thời gian và công sức.

Vị thế tài chính

Cách tạo vị thế tài chính và ứng dụng vào hoạt động của doanh nghiệp

Thế nào là vị thế tài chính?

Vị thế tài chính là một nhóm các tính chất được áp dụng chung cho một hay một nhóm đối tượng (quốc gia).

Người dùng theo đường dẫn Kế toán/Cấu hình/Các loại thuế/Vị thế tài chính. Dưới đây là mẫu cấu hình vị thế tài chính với các thông tin cơ bản sau đây.

 • Vị thế tài chính: Tên gọi thể hiện nội dung khái quát của một vị thế tài chính
 • Automatic: Khi người dùng tích vào ô vuông này tức là việc vận dụng vị thế tài chính này trong hoạt động của doanh nghiệp được thực hiện một cách tự động
 • Đang hoạt động: Trường này được tích có nghĩa là vị thế tài chính này đang được sử dụng/Trường hợp bỏ tích nghĩa là vị thế tài chính này không được sử dụng
 • Conutries: Là những quốc gia được áp dụng tính chất của vị thế tài chính này
 • Country Group: Trường này giống như trường Countries nhưng nhóm quốc gia này có tên gọi chung và các quốc gia này có tính chất vị thế tài chính như nhau. (hình 2)
 • Nguồn thuế: Đây là trường thuế ban đầu áp dụng cho mọi đối tác không thuộc các vị thế tài chính
 • Thuế thay thế: Trường này là dùng để thay thế cho trường nguồn thuế và nó đặc trưng cho tích chất của vị thế tài chính
 • Tài khoản nguồn/Tài khoản đích: Là số hiệu tài khoản phục vụ cho việc hạch toán kế toán.

Hình 1

 Hình 2

Vị thê tài chính được hệ thống ERPOnline/Odoo vận dụng một cách linh hoạt như sau.

Ví dụ: Đối với một sản phẩm có thuế suất thuế GTGT đầu ra là 10%; theo ưu đãi của chính phủ Việt Nam thì mặt hàng này bán cho một số quốc gia thuộc nhóm ASEAN chỉ phải chịu mức thuế suất là 5%. Vậy chúng ta hãy xem cách ứng xử của phần mềm như thế nào trong trường hợp này.

Trước tiên, người dùng phải chọn cho đối tác này một vị thế tài chính cụ thể để được hưởng tính chất đặc biệt có trong vị thế tài chính đó.

 

Hình 3

Tiếp theo, người dùng vận dụng nó vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (ví dụ là nghiệp vụ bán hàng cho đối tác thuộc nhóm ASEAN). Kết quả cuối cùng là các khách hàng thuộc nhóm ASEAN này được áp dụng tự động thuế suất GTGT đầu ra là 5%

 Hình 4

 

 Hình 5