Leo Tran Quản trị Odoo Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 235

ERPOnline / Odoo cho phép người dùng cuối (với quyền quản trị tối cao) có thể tùy biến toàn bộ các khung nhìn (views) ( bao gồm kiểu tree view, form view, kanban view,v.v. ) trong hệ thống để cho phù hợp với nhu cầu đặc thù của từng doanh nghiệp.

Tuy nhiên, nếu chúng ta không cho hệ thống biết khung nhìn này đã được tùy biến thì toàn bộ các tùy biến của bạn sẽ bị mất (trở về trạng thái mặc định của phần mềm) sau mỗi lần nâng cấp.

Tại ERPOnline, Robot của chúng tôi tự động nâng cấp định kỳ mã nguồn Odoo hàng tháng hoặc nâng cấp bất kỳ lúc nào chúng tôi bổ sung thêm tính năng, hoặc khi chúng tôi vá các lỗi phần mềm được phát hiện. Khi đó, nếu các Khung nhìn mà bạn đã tùy biến sẽ bị thay đổi về nguyên trạng theo mã nguồn mới của phần mềm nếu bạn không thiết lập khung nhìn đó sang trang thái "Không thể cập nhật được" (hoặc "Non Updateable" nếu bạn dùng giao diện tiếng Anh).

Non Updatable

Dữ liệu của toàn bộ các views sẽ được lưu trong hệ thống tại menu Thiết lập > Kỹ thuật > Giao diện người sử dùng > Views. Trong đó, mỗi một view sẽ được liên kết tới một Model Data

view form

Liên kết View và Model

Nhấp chuột vào trường Model Data, hệ thống sẽ đưa bạn đến giao diện form của Model Data đó. Tại đây, bạn sẽ gặp một trường có tên Không thể cập nhật được (Non Updatable). Nếu trường này được đánh dấu tích thì mỗi lần ERPOnline nâng cấp hệ thống, nó sẽ bỏ qua Model Data này.  Điều đó có nghĩa là View được liên kết tới Model Data này cũng sẽ không được cập nhật.

model data non updatable

Thiết lập Non Updatable cho Model Data 

Như vậy, mỗi lần ERPOnline nâng cấp hệ thống, các tùy biến trên View được liên kết tới Model Data mà được thiết lập là Non Updatable sẽ không bị thay đổi.

Lưu ý

Trong trường hợp các view được bổ sung thêm tính năng trong các bản cập nhật, bạn có thể sẽ cần phải cập nhật thủ công với những view mà bạn đã thiết lập là Non Updatable.