[Home] Nguyễn Thị Liên Nhân lực Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 1.534

Module Bảng lương mới bao gồm một công cụ tính lương chung để xử lý tất cả mọi thứ cần thiết để tính toán các phiếu lương nhân viên, các loại thuế phải nộp, vv... Bạn có thể quản lý Bảng lương của công ty của bạn bằng cách sử dụng mô-đun này. Bạn phải chọn tùy chọn Quản lý tiền lương từ menu Thiết lập ‣ Cấu hình ‣ Nhân sự và bạn có thể cài đặt Bảng lương theo quốc gia của bạn. (Đối với các mô hình có sắn trong ERPOnline (trừ bản mặc định)đã được cài sẵn module này)

Cai dat bang luong

OpenERP cung cấp các tính năng sau cho quá trình quản lý tính lương hiệu quả:

 • Quy tắc tính lương: được sử dụng để tính toán dữ liệu như các khoản phụ cấp, các khoản khấu trừ, net, thuế, đăng ký đóng góp, vv Bạn có thể định nghĩa các quy tắc lương bằng cách sử dụng các công thức.
 • Cấu trúc lương: Xác định một tập hợp các quy tắc thường được áp dụng cho một nhóm của nhân viên. Tính toán tiền lương sau khi xem xét tất cả các khoản phụ cấp, các khoản khấu trừ và khen thưởng (nếu có) vv,
 • Người lao động và hợp đồng: Bao gồm tất cả mọi thông tin cần thiết để tính toán các phiếu lương của một nhân viên.
 • Tính lương trên cơ sở số ngày nghỉ hoặc số ngày làm việc.
 • Tạo Báo cáo.
 • Tích hợp với các hợp đồng và các ngày nghỉ.

Nhóm quy tắc tính lương

Nhóm quy tắc tính lương gồm các nhóm lương cơ bản, phụ cấp, khấu trừ, Tổng lương, Thực lĩnh, Các khoản đóng hóp..., vv bằng cách sử dụng mà bạn có thể phân loại Quy tắc tính lương của bạn. Bạn có thể xác định nhóm quy tắc tính lương bằng cách sử dụng menu Nhân sự ‣ Cấu hình ‣ Tính lương ‣ Nhóm quy tắc lương và nhấn vào nút Tạo mới.

Bạn có thể cấu hình các thông tin sau: -

 • Tên: Đặt tên cho nhóm quy tắc lương
 • Mã số: Một mã số cho nhóm quy tắc lương. Nó phải là duy nhất.
 • Nhóm cha: Nó được sử dụng để tạo ra hệ thống phân cấp để báo cáo.

Sau khi nhập các thông tin Nhóm quy tắc lương nhấn Lưu.

Quy tắc tính lương

Quy tắc tính lương là các loại lương, khoản phụ cấp, khoản giảm trừ khác nhau, etc. Bạn có thể xác định bằng cách sử dụng Quy tắc tính lương trong menu Nhân sự ‣ Cấu hình ‣ Tính lương ‣ Quy tắc tính lương và nhấp vào Tạo mới.

Quy tac tinh luong

Có danh sách các biến có sẵn mà sẽ được sử dụng để xác định giá trị của các trường (như mã python) trong Quy tắc lương.

Biến sẵn:

 • Phiếu lương: đối tượng có chứa các phiếu tính lương cho từng nhân viên (payslips)
 • Nhân viên: đối tượng nhân viên (hr.employee)
 • Hợp đồng: đối tượng hợp đồng lao động (hr.contract)
 • Quy tắc: đối tượng có chứa các mã quy tắc lương (Đã được quy ước trong phần quy tắc lương).
 • Loại: đối tượng có chứa các Nhóm quy tắc tính lương (tổng số tiền của tất cả các quy tắc thuộc nhóm đó).
 • Ngày làm việc (worked_days): đối tượng có chứa các ngày làm việc để tính lương.
 • Đầu vào (Input): đối tượng có chứa các yếu tố đầu vào để tính lương.

Bạn có thể cấu hình các thông tin sau:

 • Tên: A tên cho Rule lương.
 • Mã số: A mã cho các quy tắc lương. Nó phải là duy nhất.
 • Category: Chọn một thể loại cho một quy tắc.
 • Trình tự: Cung cấp chuỗi (số nguyên).

  Lưu ý về trình tự!

  Trình tự đóng một vai trò quan trọng trong việc tính toán và sự xuất hiện của dòng phiếu lương. Ví dụ, một trình tự xác định trên nguyên tắc tính Tổng thu nhập nên luôn luôn lớn hơn của trình tự trên quy định của Phụ cấp, nếu không nó sẽ không được xem xét trong tính toán của Tổng giá trị
 • Hiệu lực: Nếu không chọn, nó sẽ cho phép bạn để ẩn các quy tắc lương mà không loại bỏ nó.
 • Xuất hiện trên phiếu lương: Nếu không chọn, nó sẽ không xuất hiện trên các phiếu lương nhưng sẽ được xem xét trong tính toán.
 • Điều kiện dựa trên: Xem xét một quy tắc trên cơ sở một số điều kiện.
  • Luôn đúng: Như tên ngụ ý điều kiện luôn luôn là đúng và do đó quy tắc sẽ luôn luôn được xem xét trong tính toán phiếu lương.
  • Phạm vi: Các quy tắc sẽ được xem xét nếu nó thuộc một phạm vi cụ thể.
   • Căn cứ vào phạm vi: Bạn có thể cung cấp các giá trị cơ bản cho phạm vi bằng cách sử dụng các biến nói trên. Ví dụ, contract.wage. Điều này sẽ đưa tiền lương nêu trên hợp đồng.
   • Phạm vi tối thiểu: Số tiền tối thiểu áp dụng cho quy tắc này.
   • Phạm vi tối đa: Số tiền tối đa, áp dụng cho quy tắc này.
  • Biểu thức Python: Bạn có thể xác định tình trạng của bạn bằng biểu thức python.
   • Điều kiện Python: Các biểu hiện có thể được viết bằng cách sử dụng biến nêu trên. Ví dụ, result = rules.NET> categories.NET* 0.10.
 • Đăng ký Đóng góp: bên thứ ba cuối cùng liên quan đến việc thanh toán tiền lương của employees.Used trong báo cáo.
 • Loại tiền: Các loại tính toán cho số tiền quy tắc. Có ba loại có sẵn để tính toán tổng số cố định, cụ thể: Fixed Amout, Percentage, Python Code.
  • Gía trị cố định: Như tên cho thấy số tiền được cố định.
   • Số lượng: ví dụ, đối với ví dụ một quy tắc trợ cấp bữa ăn cho phiếu ăn cho mỗi ngày làm việc cố định có thể có số lượng của nó được xác định trong biểu thức như worked_days.WORK100.number_of_days mà sau đó sẽ được nhân với số tiền.
   • Gía trị cố định: Một số tiền cho một quy tắc.
 • Tỷ lệ: Tại đây bạn có thể tính toán số tiền thông qua tỷ lệ phần trăm.
  • Tỷ lệ phần trăm dựa trên: Bạn có thể cung cấp một giá trị cơ bản cho loại tỷ lệ phần trăm bằng cách sử dụng các biến nói trên. Ví dụ, nếu bạn muốn trả phụ cấp điện thoại 5% tiền lương cho nhân viên sau đó bạn phải xác định tỷ lệ phần trăm dựa trên như contract.wage.
  • Số lượng: Ví dụ, đối với ví dụ một quy tắc trợ cấp bữa ăn cho phiếu ăn cho mỗi ngày làm việc cố định có thể có số lượng của nó được xác định trong biểu thức như worked_days.WORK100.number_of_days mà sau đó sẽ được nhân với số tiền.
  • Tỷ lệ phần trăm: Cung cấp phần trăm.
 • Mã Python: Bạn có thể xác định tình trạng của bạn bằng biểu thức python.
  • Điều kiện Python: Ví dụ, nếu bạn muốn tính gộp sau đó bạn có thể viết biểu hiện của bạn như result = categories.BASIC + categories.ALW nơi BASICALW là mã nhóm quy tắc lương.
 • Quy tắc con: Nó được sử dụng để chỉ định các quy tắc con.
 • Đầu vào (Inputs): Nó được sử dụng khi bạn muốn cung cấp một số liệu đầu vào.
  • Mã số: một mã cho một đầu vào có thể được sử dụng trong các quy tắc lương. Mã phải là duy nhất.
  • Quy tắc lương Input: Lựa chọn các quy tắc lương.
  • Mô tả: Mô tả cho một đầu vào.
 • Mô tả: Mô tả về các quy tắc.

Sau khi nhập các thông tin quy tắc lương nhấp Lưu.

chú ý

Gía trị của tiền

Nếu bạn xác định một quy tắc cho Phụ cấp theo số lượng, tỷ lệ phần trăm hoặc python code sau đó hãy chắc chắn rằng gía trị bạn nhập là dương. Và nếu quy tắc cho khoản khấu trừ sau đó nó phải là âm.

Biểu thức Python

Nếu bạn đang sử dụng mã python thì giá trị trả về phải được thiết lập trong các kết quả biến.

Bạn cũng có thể sử dụng các phương pháp () trong biểu hiện của bạn. Có một phương pháp tổng hợp () có sẵn cho ba đối tượng / biến iepayslip, worked_days, đầu vào. Đó là:

 • payslip.sum (mã, FROM_DATE, to_date)
 • worked_days.sum (mã, FROM_DATE, to_date)
 • nputs.sum (mã, FROM_DATE, to_date)

Cấu trúc lương

Sử dụng menu Nhân sự ‣ Cấu hình ‣ Tính lương ‣ Cấu trúc lương, bạn có thể xác định cấu trúc lương.

Cau truc luong

Cấu trúc tiền lương cho người lao động

Bạn có thể cấu hình các thông tin sau:

 • Tên: Tên cho một cấu trúc lương.
 • Tham chiếu: Một mã cho một cấu trúc lương. Nó phải là duy nhất.
 • Cấu trúc cha: Chọn một cấu trúc có quy tắc mà bạn muốn kế thừa.
 • Quy tắc tính lương: Thêm các quy tắc lương mà bạn muốn cung cấp theo cấu trúc của bạn.

Sau khi nhập các thông tin cấu trúc lương nhấp Lưu.

Hợp đồng lao động

Chúng ta cần phải xác định một hợp đồng cho người lao động sẽ được sử dụng trong các phiếu lương. Sử dụng menu Nhân sự ‣ Nhân sự  ‣ Hợp đồng, bạn có thể xác định hợp đồng. 

Hop dpng lao dong

Hợp đồng lao động cho một nhân viên

Cài đặt mô-đun bổ sung thêm cho cách tính lương các trường sau đây về hợp đồng (Với các mô hình công ty trên ERPOnline đã được cài đặt sẵn):

 • Cấu trúc tiền lương: cấu trúc lương cho phiếu lương.
 • Trả lương theo lịch cố định (Scheduled Pay): Khi một mức lương / tiền công được dự kiến sẽ được thanh toán. ví dụ hàng tháng, hàng tuần, hàng quý, vv

Sau khi nhập các thông tin hợp đồng nhấp Lưu.

Phiếu lương nhân viên

Sử dụng trình đơn Nhân sự ‣ Tính lương ‣ Phiếu lương nhân viên bạn có thể tạo ra phiếu lương. 

Phieu luong nhan vien

Trong phiếu lương nhân viên, bạn có thể cấu hình các thông tin sau:

 • Nhân viên: Chọn một nhân viên.
 • Tham khảo: số phiếu.
 • Hợp đồng: Chọn một hợp đồng để được xem xét cho phiếu lương.
 • Cấu trúc: cấu trúc lương để tạo ra dòng phiếu lương.
 • Mô tả: Mô tả các phiếu lương.
 • Báo có: Nếu chọn, chỉ có phiếu lương này hoàn cho một khoản khác.
 • Từ ngày: Ngày đầu của kỳ lương.
 • Đến ngày: ngày cuối cùng của kỳ lương.

Khi lựa chọn một nhân viên, các trường tham chiếu, hợp đồng, cơ cấu, mô tả, Days Làm việc và dữ liệu đầu vào (nếu bạn có một quy tắc mà có một dữ liệu đầu vào) sẽ được tự động điền.

Nhấn vào nút Tính toán bảng lương sẽ điền vào các dòng phiếu lương dựa trên các quy tắc được xác định trong cơ cấu tiền lương của bạn. (Trong tab Tính toán lương) dòng phiếu lương sẽ xuất hiện và sẽ được tính toán dựa trên các trình tự trên quy tắc tính lương. Phụ cấp và các khoản giảm trừ sẽ được thể hiện trong các giá trị dương và âm tương ứng.

Tính toan luong

Chi tiết theo nhóm quy tắc lương: Nó hiển thị các quy tắc được nhóm theo loại của nó.

Ngày làm việc & dữ liệu nhập ngoài (Input): - Nó sẽ hiển thị các ngày làm việc và số liệu đầu vào.

 1. Ngày làm việc: Không có ngày và giờ nhân viên đã làm. Nó sẽ được tính dựa trên sự thay đổi của nhân viên. Nó tính toán số ngày và giờ làm việc trên cơ sở Lịch làm việc được cung cấp theo hợp đồng. Nó cũng tính toán các ngày nghỉ.
  • Mô tả: Mô tả về công việc của bạn hoặc ngày nghỉ.
  • Code: Mã cho phiếu lương Ngày làm việc (Worked Days) .. Lưu ý :: Bạn không thể thay đổi mã của ngày làm việc ie'WORK100 '.
  • Số ngày: Số ngày một nhân viên đã làm việc hoặc ngày nghỉ.
  • Số Giờ: Số Giờ mà một nhân viên đã làm việc hoặc giờ nghỉ.
  • Hợp đồng: Hợp đồng được áp dụng cho phiếu lương Ngày làm việc
 2. Số liệu đâu vào khác: Nó được sử dụng khi bạn muốn cung cấp một số ưu đãi, hoa hồng, vv Dữ liệu đầu vào đến từ các quy tắc có đầu vào. Bạn cần phải cung cấp một tổng thông qua các dữ liệu đầu vào của các phiếu lương.
  • Mô tả: Mô tả cho phiếu lương đầu vào.
  • Mã số: Một mã cho phiếu lương đầu vào.
  • Số tiền: Số tiền cho một sự ưu đãi, khen thưởng.
  • Hợp đồng: Hợp đồng được áp dụng cho phiếu lương đầu vào.

Thông tin khác: Nó chứa các thông tin về công ty, thanh toán, ghi chú, vv

 • Công ty: Công ty.
 • Bảng lương: Tên của phiếu lương được tạo hàng loạt.
 • Đã tạo phiếu thanh toán?: Nếu chọn, việc thanh toán đã được thực hiện.
 • Ghi chú: Một số thông tin bổ sung liên quan đến phiếu lương.

Nhấn vào nút Xác nhận khi phiếu lương là các tính toán và thanh toán được thực hiện. Nó sẽ thay đổi trạng thái để về Hoàn thành.

Bảng lương

Sử dụng trình đơn Nhân sự ‣ Tính lương ‣ Bảng, lương bạn có thể tạo phiếu lương cho nhiều nhân viên khác nhau tại một thời điểm. Nó giống như một nơi tập hợp các phiếu lương các nhân viên khác nhau được tạo ra thông qua Tạo phiếu lương tự động.

Bang luong trong

Bạn cần phải cấu hình như sau:

 • Tên: Tên cho Bảng lương.
 • Chu kỳ
 • Từ ngày: Ngày đầu của kỳ lương đó sẽ là ngày đầu của phiếu lương
 • Ngày cuối: ngày cuối cùng của kỳ lương đó sẽ là ngày cuối của phiếu lương
 • Báo có: Nếu chọn, chỉ ra rằng tất cả phiếu lương tạo ra từ đây là phiếu lương đã thanh toán.

Nhấp chuột vào nút tạo phiếu lương sẽ cho phép bạn chọn các nhân viên mà bạn muốn tạo ra phiếu lương.

Chon nhan vien bang luong

Phiếu lương: Nó chứa các phiếu lương mới được tạo ra thông qua đồ thuật.

Sau khi chọn nhân viên bằng cách đánh dấu kiểm vào ô bên cạnh các nhân viên muốn chọn, ấn nút Tạo

Chon nhan vien tao phieu luong

Tao bang luong

Lúc này chúng ta có Bảng lương hoàn chỉnh bao gồm các phiếu lương cho từng nhân viên. Nhấp chuột vào nút Đóng của Bảng lương và trạng thái sẽ thay đổi thành Đóng.

Phiếu lương nhân viên dạng pdf

Bạn có thể in các phiếu lương của nhân viên dạng pdf bằng cách vào từng phiếu lương nhấp nút In bên trên. Bạn có thể chọn in phiếu lương hoặc phiếu lương chi tiết.

 

In phieu l

Trong phiếu lương chi tiết dạng PDF

Bạn có thể in các phiếu lương chi tiết dạng pdf từ list các phiếu lương bằng cách chọn các phiếu lương cần in. Phía trên list sẽ xuất hiện nút In, từ đó bạn có thể in phiếu lương hoặc phiếu lương chi tiết của 1 nhân viên hay tất cả nhân viên.

In phieu luong chi tiet