Documentation

Description

[Home] Nguyễn Thị Liên Nhân lực Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 622

Chương này mô tả các tính năng chính của phân hệ Quản lý nhấn sự và thuê mướn nhân viên của ERPOnline/Odoo. Hầu hết các giải pháp thảo luận trong chương này là quản lý nhân sự trong việc kinhd oanh hoặc của dự án, và phụ thuộc chủ yếu vào kế toán quản trị, với vụ việc hay dự án thể hiện bởi một tài khoản quản trị. Hiệu quả kinh doanh của công ty phụ thuộc vào hiệu quả làm việc của nhân viên. Ph...[Home] Nguyễn Thị Liên Mua Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 2.025

Tất cả các yếu tố của một Quy trình Mua hàng hoàn thiện   Các thông tin về nhà cung cấp hoặc các đơn đặt hàng (order) là những tài liệu cho phép bạn quản lý các cuộc đàm phán giá, hóa đơn nhà cung cấp, kiểm soát, xử lý hóa đơn hàng hóa và đồng bộ hóa tất cả các tài liệu. Chúng ta hãy bắt đầu bằng cách nhìn vào quy trình theo đơn hàng như sau: Yêu cầu chào giá gửi cho nhà cung cấp, Xác nhận mu...[Home] Nguyễn Thị Liên Mua Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 415

Thống kê mạnh mẽ ERPOnline cho phép bạn thực hiện việc quản lý mua hàng theo thời gian (năm, tháng), theo trạng thái (báo giá, đơn đặt hàng), nhà cung cấp, sản phẩm, chủng loại và kho hàng. Điều này có thể được thực hiện thông qua một menu Báo cáo ‣ Mua hàng ‣ Phân tích Mua hàng. Phân tích mua hàng Phân tích này được thực hiện theo đơn hàng của nhà cung cấp và không có hoá đơn hoặc theo số lượ...[Home] Nguyễn Thị Liên Nhân lực Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 399

Để thiết lập một hệ thống quản lý nhân lực được tích hợp vào hệ thống quản lý của công ty, bạn cần phải bắt đầu với một danh sách nhân viên hiện có. Note: Đừng nhầm lẫn giữa Người lao động (employees) và Người sử dụng phần mềm (users - người dùng) Đối với ERPOnline/Odoo, Nhân viên đại diện cho tất cả những người lao động có một hợp đồng làm việc với công ty. Bao gồm tất cả các loại hợp đồng: hợ...[Home] Nguyễn Thị Liên Nhân lực Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 550

Sử dụng ERPOnline/odoo, bạn có thể quản lý hiệu quả các quá trình tuyển dụng người mới cho tổ chức của bạn. Nó là một quá trình quản lý tuyển dụng tốt từ những buổi tiếp xúc ban đầu với việcứng tuyển của các ứng viên. Bạn cần phải cài đặt module Quy trình tuyển dụng để quản lý hiệu quả các quá trình tuyển dụng hoặc tới menu Thiết lập ‣ Cấu hình ‣ Nhân sự đánh dấu quá trình tuyển dụng và bấm vào n...[Home] Nguyễn Thị Liên Nhân lực Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 774

Bạn có thể quản lý ngày nghỉ của toàn bộ nhân viên bằng cách sử dụng module Ngày nghỉ. Tới menu Thiết lập ‣ Cấu hình ‣ Nhân sự. Sau đó trong Tính năng đánh dấu vào Quản lý nghỉ phép, nghỉ lễ và yêu cầu cấp phát. Và đó nhấn vào nút Áp dụng. Sử dụng menu Nhân sự ‣ Ngày nghỉ ‣ Yêu cầu nghỉ của một nhân viên có thể yêu cầu nghỉ. Yêu cầu ngày nghỉ có thể được tạo bởi nhân viên và xác nhận bởi người ...[Home] Nguyễn Thị Liên Nhân lực Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 437

Con người là nguồn lực có thể đem lại hiệu quả tốt nhất cho một tổ chức. ERPOnline/Odoo có thể duy trì động lực này bằng cách định kỳ đánh giá hiệu suất lao động của nhân viên. Việc đánh giá thường xuyên chiệu suất lao động có lợi cho cả nhân viên và doanh nghiệp của bạn. Đối với việc đánh giá định kỳ hiệu quả các hoạt động của nhân viên, bạn cần phải cài đặt các module Đánh giá người lao động. T...[Home] Nguyễn Thị Liên Nhân lực Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 2.009

Trong hầu hết các công ty dịch vụ mà ERPOnline/Odoo đã triển khai, Bảng tính dịch vụ hoặc Bảng chấm công, đã cải tiến rất nhiều cách quản lý. Những Bảng tính dịch vụ được tạo bởi mỗi nhân viên khi họ làm việc trong những trường hợp khác nhau, dự án đang chạy. Mỗi cái được đại diện bởi một tài khoản quản trị trong hệ thống. Trong suốt một ngày làm việc, khi nhân viên làm việc trên một dự án hay mộ...[Home] Nguyễn Thị Liên Nhân lực Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 1.676

Module Bảng lương mới bao gồm một công cụ tính lương chung để xử lý tất cả mọi thứ cần thiết để tính toán các phiếu lương nhân viên, các loại thuế phải nộp, vv... Bạn có thể quản lý Bảng lương của công ty của bạn bằng cách sử dụng mô-đun này. Bạn phải chọn tùy chọn Quản lý tiền lương từ menu Thiết lập ‣ Cấu hình ‣ Nhân sự và bạn có thể cài đặt Bảng lương theo quốc gia của bạn. (Đối với các mô hình...[Home] Nguyễn Thị Liên Bán Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 435

Trong cả một chu trình bán hàng, đôi khi bạn cần xây dựng Bảng giá bán hàng linh hoạt cho từng Khách hàng và từng thời điểm (theo mua, theo năm hoặc đợt khuyến mại) hoặc bạn cũng cần quản lý bảng giá mua hàng từ các nhà cung cấp. Để kích hoạt tính năng Quản lý bảng giá, bạn cần truy cập vào menu Thiết lập > Cấu hình > Bán hàng và đánh dấu vào tùy chọn Sử dụng bảng giá để phù hợp với giá cho từng k...[Home] Nguyễn Thị Liên Nhân lực Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 367

Chi phí nhân viên là những chi phí phát sinh trên danh nghĩa của công ty. Công ty sau đó hoàn trả các khoản chi phí cho người lao động. Các khoản thu thường xuyên gặp nhất là: Chi phí đi lại, thanh toán dựa theo đơn vị khoảng cách (km), Sinh hoạt phí, chi trả dựa trên hóa đơn, Chi phí mua hàng khác, chẳng hạn như văn phòng phẩm, tài liệu, dành cho các công ty, nhưng được do các nhân viên mua. ...[Home] Nguyễn Thị Liên Bán Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 470

Để các bạn hiểu rõ hơn về cách tạo bảng giá, cách cấu hình và ứng dụng trong các trường hợp cụ thể, chúng ta sẽ cùng tao tác trên các ví dụ cho một số trường hợp thực tế: Lấy trường hợp của một hệ thống công ty kinh doanh thiết bị tin học, mà các loại sản phẩm sau đây đã được cấu hình: Tất cả sản phẩm Phụ kiện Máy in Máy quét Bàn phím và chuột Máy tính Máy tính xách tayMáy tính xách tay ...[Home] Nguyễn Thị Liên Bán Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 639

Kiểm soát biên độ giá lợi nhuận hàng của bạn   Đối với mỗi công ty, có rõ ràng và kiểm soát tốt về biên độ lợi nhuận bán hàng là rất quan trọng. Thậm chí nếu bạn có một doanh số bán hàng tốt, nó sẽ không đảm bảo lợi nhuận của doanh nghiệp nếu giá bán không đủ cao. ERPOnline cung cấp một số phương pháp cho phép bạn theo dõi biên độ lợi nhuận của bạn. Những vấn đề chính là: Biên độ lợi nhuận trên...[Home] Nguyễn Thị Liên Bán Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 461

Kiểu soát hóa đơn bán hàng   Các đơn hàng có thể được tạo từ việc xác nhận báo giá (Xem tại đây), hoặc tạo mới trong menu: Bán hàng ‣ Bán hàng ‣ Đơn hàng. và sau đó chọn Tạo mới  Cách nhập dứ liệu theo các dòng của đơn hàng tương tự như hướng dẫn tại bài xây dựng báo giá.   Cấu hình đơn hàng.   Cách cấu hình đơn hàng sẽ xác định hành động tương lai của nó, các trường sau đây có sẵn tab Th...[Home] Nguyễn Thị Liên Bán Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 721

Quản lý báo giá bán hàng của bạn   Trong ERPOnline, một báo giá và một đơn đặt hàng được xử lý trong các menu khác nhau. Bạn có thể xem xét để có một báo giá từ một đơn hàng đã hoàn thành, bởi vì đơn hàng đó đã được khách hàng xác nhận. Hoặc ngược lại, bạn có thể có một báo giá từ một đơn hàng chưa được xác nhận hoặc đã bị hủy bỏ nào đó. Báo giá của bạn có thể được mở bằng cách sử dụng menu Bán ...[Home] Nguyễn Thị Liên Bán Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 848

Hợp đồng dịch vụ có thể có nhiều hình thức khác nhau trong ERPOnline/Odoo, tùy thuộc vào bản chất của chúng. Vì vậy, bạn có thể có nhiều loại khác nhau của các hợp đồng dịch vụ, chẳng hạn như: Hợp đồng giá cố định Hợp đồng chi phí hoàn trả, xuất hóa đơn khi dịch vụ này được hoàn thành, Hợp đồng giá cố định, hóa đơn hàng tháng theo các dịch vụ được thực hiện. Báo giá hợp đồng Một số công ty c...