Documentation

Description

Leo Tran Kho vận Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 436

ERPOnline/Odoo có sự phân biệt giữa Sản xuất (Production), Mua hàng (Purchase) và Cung ứng (Procurement). Production là sản xuất là thành phẩm (manufacturing), Purchase là mua lại sản phẩm từ đơn vị thứ ba (nhà cung cấp), Procurement bao hàm một hoặc cả hai khái niệm trên. Procurement Order Một bộ các yêu cầu về kho (nhập, xuất, dịch chuyển nội bộ) được tự động tạo bởi các procurement orders. Thô...