Documentation

Description

Leo Tran Kho vận Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 287

Trong ERPOnline / Odoo bạn có 2 cách để giao hàng cho khách hàng. Cách thứ nhất là nhập thủ công phiếu xuất kho trong phân hệ Kho hàng. Cách làm này tương tự như nghiệp vụ Nhận hàng thủ công từ nhà cung cấp. Vì vậy, chúng ta sẽ đi đến một cách giao hàng thứ hai đó là Giao hàng thông qua Đơn hàng (Sales Order). Trước tiên, bạn cần cài phân hệ Quản lý bán hàng trong menu Thiết lập. Bây giờ, bạn sẽ ...Leo Tran Kho vận Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 348

ERPOnline/Odoo có sự phân biệt giữa Sản xuất (Production), Mua hàng (Purchase) và Cung ứng (Procurement). Production là sản xuất là thành phẩm (manufacturing), Purchase là mua lại sản phẩm từ đơn vị thứ ba (nhà cung cấp), Procurement bao hàm một hoặc cả hai khái niệm trên. Procurement Order Một bộ các yêu cầu về kho (nhập, xuất, dịch chuyển nội bộ) được tự động tạo bởi các procurement orders. Thô...