Documentation

Description

Betty Nguyen Kế toán & Tài chính Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 671

Trong ERPOnline/Odoo khái niệm hoá đơn bao gồm các chứng từ sau đây: Hoá đơn khách hàng Hoá đơn nhà cung cấp Hoàn tiền khách hàng Hoàn tiền nhà cung cấp Bốn loại hoá đơn này chỉ khác nhau về loại và hình thức trình bày. Tất cả được lưu trữ trong cùng một loại đối tượng trong hệ thống. Với hệ thống ERPOnline/Odoo các hoá đơn hầu hết được tạo một cách tự động từ các đơn hàng, chứng từ nhận hà...Betty Nguyen Kế toán & Tài chính Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 235

Quản lý thanh toán là một khâu rất quan trọng trong hoạt động quản lý của doanh nghiệp. Việc quản lý thanh toán đảm bảo cho doanh nghiệp chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. 1. Quản lý thanh toán khách hàng Khi doanh nghiệp nhận được khoản thanh toán từ khách hàng, người dùng có những cách sau đây để quản lý theo dõi thanh toán khách hàng: Cách 1: Từ hoá đơn khách hàng Người d...