Documentation

Description

Betty Nguyen Kế toán & Tài chính Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 485

Trong ERPOnline/Odoo khái niệm hoá đơn bao gồm các chứng từ sau đây: Hoá đơn khách hàng Hoá đơn nhà cung cấp Hoàn tiền khách hàng Hoàn tiền nhà cung cấp Bốn loại hoá đơn này chỉ khác nhau về loại và hình thức trình bày. Tất cả được lưu trữ trong cùng một loại đối tượng trong hệ thống. Với hệ thống ERPOnline/Odoo các hoá đơn hầu hết được tạo một cách tự động từ các đơn hàng, chứng từ nhận hà...