Documentation

Description

Betty Nguyen Kế toán & Tài chính Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 398

Ở phần trước chúng tôi đã giới thiệu với người dùng khái quát kế toán quản trị và cách thiết lập các tài khoản quản trị trong hệ thống ERPOnline/Odoo, phần này chúng tôi xin giới thiệu chi tiết hơn về nội dung của kế toán quản trị trong doanh nghiệp. Nếu xét theo nội dung các thông tin mà kế toán quản trị cung cấp thì chúng ta có thể khái quát kế toán quản trị bao gồm: Kế toán quản trị các y...