Documentation

Description

Leo Tran Các tình huống sử dụng Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 1.101

Ngoài các phương pháp tính giá xuất kho tiêu chuẩn như hướng dẫn trong bài Các phương pháp tính giá xuất kho, Odoo ERPOnline còn cho phép bạn tính giá xuất kho cũng như giá trị tồn kho của sản phẩm theo phương pháp Thực tế đích danh. Tài liệu này sẽ giúp bạn: Thực hiện một quy trình khép kín bắt đầu từ Thiết lập Sản phẩm cho đến Mua hàng, Nhập kho, Bán hàng và Xuất kho. Tích hợp với Kế toán để...Betty Nguyen Kế toán & Tài chính Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 1.180

Tổng quan về hệ thống tài khoản kế toán Tài khoản kế toán dùng để phân loại và hệ thống hoá tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ghi nhận tại doanh nghiệp. Theo quy định của Bộ tài chính hệ thống tài khoản chia thành: Hệ thống tài khoản theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC dùng trong các doanh nghiệp lớn và hệ thống tài khoản theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC dùng trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa...