Documentation

Description

[Home] Nguyễn Thị Liên Mua Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 276

Thống kê mạnh mẽ ERPOnline cho phép bạn thực hiện việc quản lý mua hàng theo thời gian (năm, tháng), theo trạng thái (báo giá, đơn đặt hàng), nhà cung cấp, sản phẩm, chủng loại và kho hàng. Điều này có thể được thực hiện thông qua một menu Báo cáo ‣ Mua hàng ‣ Phân tích Mua hàng. Phân tích mua hàng Phân tích này được thực hiện theo đơn hàng của nhà cung cấp và không có hoá đơn hoặc theo số lượ...Leo Tran Các tình huống sử dụng Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 874

Ngoài các phương pháp tính giá xuất kho tiêu chuẩn như hướng dẫn trong bài Các phương pháp tính giá xuất kho, Odoo ERPOnline còn cho phép bạn tính giá xuất kho cũng như giá trị tồn kho của sản phẩm theo phương pháp Thực tế đích danh. Tài liệu này sẽ giúp bạn: Thực hiện một quy trình khép kín bắt đầu từ Thiết lập Sản phẩm cho đến Mua hàng, Nhập kho, Bán hàng và Xuất kho. Tích hợp với Kế toán để...Betty Nguyen Kế toán & Tài chính Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 358

Phần này ERPOnline/Odoo xin giới thiệu với người dùng về chức năng của Sổ nhật ký và cách tạo một sổ nhật ký. Chức năng của sổ nhật ký Sổ nhật ký là nơi lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp theo trình tự thời gian cụ thể. Và để đảm bảo việc theo dõi, quản lý, báo cáo thì người dùng có thể tạo ra các sổ nhật ký khác nhau mà mỗi sổ nhật ký là đại diện cho một hoặc một v...