Documentation

Description

[Home] Nguyễn Thị Liên Bán Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 622

Kiểm soát biên độ giá lợi nhuận hàng của bạn   Đối với mỗi công ty, có rõ ràng và kiểm soát tốt về biên độ lợi nhuận bán hàng là rất quan trọng. Thậm chí nếu bạn có một doanh số bán hàng tốt, nó sẽ không đảm bảo lợi nhuận của doanh nghiệp nếu giá bán không đủ cao. ERPOnline cung cấp một số phương pháp cho phép bạn theo dõi biên độ lợi nhuận của bạn. Những vấn đề chính là: Biên độ lợi nhuận trên...