Documentation

Description

Betty Nguyen Kế toán & Tài chính Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 374

Kỳ tài chính và năm tài chính Một năm tài chính là khoảng thời gian có độ dài 12 tháng, năm tài chính có thể trùng hoặc không trùng với năm dương lịch tuỳ với từng quốc gia hay tuỳ từng doanh nghiệp. Kỳ của năm tài chính có thể theo tháng hoặc quý. Người dùng vào phân hệ Kế toán/Cấu hình/Kỳ kế toán/Năm tài chính nhấn Create để tạo năm tài chính với thông tin các trường như sau: Năm tài chính: Tê...Bùi Thị Xuyền Kế toán & Tài chính Đã Xuất bản: 29/07/2020 Lượt Xem: 447

Bảng tổng quan phân hệ kế toán cho phép kế toán ngay lập tức thực hiện khai báo các thông tin cơ bản ban đầu phục vụ các công tác kế toán về sau: Thông tin đơn vị, tài khoản ngân hàng.... Thiết lập dữ liệu công tyXem tại: https://www.erponline.vn/vi_VN/do...