Documentation

Description

Leo Tran Kế toán & Tài chính Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 342

Phân hệ TO Salary Payment cho phép kế toán viên thực hiện việc thanh toán lương cho nhân viên một cách dễ dàng và nhanh chóng. Để cài đặt phân hệ này, bạn cần truy cập vào menu Thiết lập Mô đun > Modun đã cài, tìm theo tên phân hệ và thực hiện cài đặt. Mỗi khi bộ phận nhân sự xác nhận Phiếu lương, hệ thống sẽ tự động tạo một Bút toán tương ứng mà kế toán viên có thể theo dõi tại menu Kế toán > ...