[Home] Nguyễn Thị Liên Nhân lực Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 329

Con người là nguồn lực có thể đem lại hiệu quả tốt nhất cho một tổ chức. ERPOnline/Odoo có thể duy trì động lực này bằng cách định kỳ đánh giá hiệu suất lao động của nhân viên.

Việc đánh giá thường xuyên chiệu suất lao động có lợi cho cả nhân viên và doanh nghiệp của bạn. Đối với việc đánh giá định kỳ hiệu quả các hoạt động của nhân viên, bạn cần phải cài đặt các module Đánh giá người lao động. Tới menu Thiết lập ‣ Cấu hình ‣ Nhân sự. Và sau đó đánh dấu vào tính năng Tổ chức đánh giá nhân viên định kỳ.

To chuc danh gia nhan vien dinh ky 1

Để tạo và quản lý các đánh giá mới, bạn có thể sử dụng menu Nhân sự ‣ Đánh giá ‣ Đánh giá.

Danh gia nhan vien

Mỗi nhân viên có thể được chỉ định một kế hoạch đánh giá. Các kế hoạch này xác định tần số và cách bạn quản lý đánh giá cá nhân của bạn theo định kỳ. Bạn sẽ có thể xác định các bước và đính kèm từng bước form khảo sát. ERPOnline quản lý tất cả các loại đánh giá: từ dưới lên, từ trên xuống, tự đánh giáđánh giá cuối cùng bởi người quản lý.

Các tính năng chính của quá trình đánh giá bao phủ bởi ERPOnline như sau:

Có khả năng tạo đánh giá nhân viên.

Một đánh giá có thể được tạo ra bởi một nhân viên cho cấp dưới, đàn em cũng như người quản lý của mình.

Việc đánh giá được thực hiện theo một kế hoạch trong đó các cuộc khảo sát khác nhau có thể được tạo ra. Mỗi cuộc khảo sát có thể được trả lời bằng một mức độ cụ thể của hệ thống cấp bậc nhân viên. Tổng kết, đánh giá được thực hiện bởi người quản lý.

Mỗi bảng khảo sát được nhân viên trả lời đầy đủ có thể được xem dưới dạng PDF.

Các yêu cầu khảo sát được tạo ra tự động bởi ERPOnline theo kế hoạch đánh giá nhân viên. Mỗi người dùng nhận email tự động và yêu cầu để thực hiện đánh giá của các đồng nghiệp của họ theo định kỳ.

Bạn có thể phân tích dữ liệu thẩm định thông qua menu Báo cáo ‣ Nhân sự ‣ Phân tích đánh giá.

Xác định các chuyên mục đánh giá khác nhau

Bạn có thể tạo ra kế hoạch đánh giá mới từ Nhân sự ‣ Cấu hình ‣ Kế hoạch đánh giá. Nhấp vào Tạo và điền vào các chi tiết sau đây:

  • Kế hoạch đánh giá: Tên cho kế hoạch.
  • Đánh giá lần đầu (tháng): Điều này sẽ được dùng để sắp xếp ngày đánh giá đầu tiên của các nhân viên khi lựa chọn một kế hoạch đánh giá.
  • Đánh giá định kỳ (tháng): Mô tả khoảng cách giữa mỗi kế hoạch đánh giá (bắt đầu từ lần đánh giá đầu tiên).

Ke hoach danh gia

Bạn cũng phải tạo các giai đoạn Kế hoạch đánh giá, để cho kế hoạch của bạn phát triển từ một giai đoạn khác và có thể có hành động thích hợp trong từng giai đoạn, như gửi một e-mail. Bạn có thể cấu hình các cài đặt sau đây trong giai đoạn kế hoạch thẩm định:

  • Giai đoạn: Tên cho giai đoạn kế hoạch đánh giá.
  • Chờ giai đoạn trước: đánh dấu nếu bạn muốn tất cả các giai đoạn trước phải kết thúc trước khi chuyển sang giai đoạn này.
  • Trình tự: Số thứ tự của giai đoạn này.
  • Hành động: Chọn một hành động, hoặc yêu cầu đánh giá từ trên xuống, yêu cầu đánh giá từ dưới lên, yêu cầu tự đánh giá hoặc phỏng vấn lần cuối.
  • Form đánh giá: bảng khảo sát liên kết đến giai đoạn này.

Ở đây bạn sẽ có thể tùy chỉnh các thiết lập nhiều hơn, giống như việc bạn muốn gửi một e-mail cho giai đoạn này và cách bố trí tương ứng cho nó. Bạn cũng có thể chọn để gửi kết quả (câu trả lời) của giai đoạn này các nhà quản lý và nhân viên.

Ngày đánh giá kế hoạch

Một khi một kế hoạch đánh giá được tạo ra, bạn có thể sử dụng nó trong việc đánh giá một nhân viên. Tạo một đánh giá mới từ Nhân sự ‣ Đánh giá ‣ Đánh giá. Chọn một nhân viên và chọn một kế hoạch đánh giá áp dụng. Ở đây bạn phải chỉ định một thời hạn chót cho việc thẩm định trong trường ngày.

Tao bang danh gia nhan vien

Mặc dù, nhắc nhở về việc đánh giá được gửi dựa theo trường thời gian đánh giá đầu tiên (tháng) và chu kỳ của đánh giá (tháng) trong form kế hoạch đánh giá. Bạn có thể sử dụng để điều chỉnh ngày đánh giá mà sử dụng một kế hoạch tương ứng.

Liêu kết giữa khảo sát và đánh giá công việc

Một kế hoạch đánh giá là một chuỗi các giai đoạn, mỗi giai đoạn được liên kết với một form đánh giá. Form đánh giá này rỗng nhưng nó được liên kết với một cuộc khảo sát, một công cụ để đánh giá thông qua một bảng câu hỏi. Khảo sát được thấy tại Marketting ‣ Khảo sát ‣ Khảo sát. Khi một đánh giá được bắt đầu, yêu cầu phỏng vấn sẽ được tự động tạo ra dựa trên kế hoạch đánh giá. Nếu bạn tạo yêu cầu phỏng vấn bổ sung, bạn để liên kết các cuộc phỏng vấn với một khảo sát. Bạn có thể liên kết đến một cuộc khảo sát đó là bất kỳ trạng thái (kể cả dự thảo), nhưng để bắt đầu cuộc phỏng vấn, các cuộc khảo sát liên quan phải ở trạng thái mở.