Documentation

Description

[Home] Nguyễn Thị Liên Mua Đã Xuất bản: 16/05/2020 Lượt Xem: 392

Thống kê mạnh mẽ ERPOnline cho phép bạn thực hiện việc quản lý mua hàng theo thời gian (năm, tháng), theo trạng thái (báo giá, đơn đặt hàng), nhà cung cấp, sản phẩm, chủng loại và kho hàng. Điều này có thể được thực hiện thông qua một menu Báo cáo ‣ Mua hàng ‣ Phân tích Mua hàng. Phân tích mua hàng Phân tích này được thực hiện theo đơn hàng của nhà cung cấp và không có hoá đơn hoặc theo số lượ...