Dịch tài liệu hướng dẫn mailing list archives

Avatar

Các bạn cập nhật các thuật ngữ [...]

by
T.V.T Marine Automation Company Limited, Jane Nguyen
- 06/02/2020 02:46:27

Các bạn cập nhật các thuật ngữ quản trị lên đây để ko dẫm chân nhau nhes: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jIJ1_YujfzqUZA5994letL-8ba8FR7n_uGHChfXyRCQ/edit?usp=sharing