Du lich va vui chơi mailing list archives

Avatar

Re: Du lich va vui chơi

by
T.V.T Marine Automation Company Limited, Trần Ngọc Tú
- 06/08/2019 14:26:02
Ô văn kê 😀

Vào 20:21, T.7, 8 Th6, 2019 Jane Nguyen <lien.nguyen@tvtmarine.com> đã viết:

Ngày mai các bạn có mặt tại công ty lúc 10h30 cùng vợ chồng nhé @Nguyễn Thanh Thư @Sally Hoang @Đỗ Hoàng Long @Trần Ngọc Tú @Đào Tuấn Phong @Đào Tuấn Phong

_______________________________________________
Mailing-List: https://www.tvtmarine.com/groups/du-lich-va-vui-choi-69
Post to: mailto:False@ma.tvtmarine.com
Unsubscribe: https://www.tvtmarine.com/groups?unsubscribe

Reference