HR Applicant in Employee form

  • Odoo Version

4,823,000 ₫ 4,823,000 ₫ 4823000.0 VND

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

TVTMA Specific customization for HRM


Odoo Version: 13.0


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Tính năng chính

  1. Thêm bộ đếm ứng viên trên form nhân viên cho phép người dùng xem các hồ sơ ứng viên liên quan
  2. Thêm bộ đếm ứng viên trên form đối tác cho phép người dùng xem các hồ sơ ứng viên liên quan
  3. Thêm trường VAT trên hồ sơ nhân viên, được lấy từ địa chỉ riêng tư của đối tác tương ứng

Ấn bản hỗ trợ

  1. Ấn bản cộng đồng
  2. Ấn bản doanh nghiệp