Overtime Timesheet

  • Odoo Version

2,664,000 ₫ 2,664,000 ₫ 2664000.0 VND

0 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Integrate Timesheet and Overtime for automatic overtime work recognition using timesheet


Odoo Version: 13.0


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days

Ứng dụng này làm gì

Module này tích hợp ứng dụng Chấm công và ứng dụng Tăng ca để tự động nhận diện làm việc ngoài giờ sử dụng dữ liệu chấm công

Tính năng chính

  1. Thiết lập kế hoạch tăng ca
  2. Ghi thời gian làm việc thực tế sử dụng ứng dụng chấm công
  3. Tự động nhận diện thời gian làm việc thực tế khớp với kế hoạch tăng ca

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise