Dịch tài liệu hướng dẫn mailing list archives

Avatar

hôm qua lúc chị tạo tài khoản [...]

by
Ivan Pham
- 04/11/2019 07:09:47

hôm qua lúc chị tạo tài khoản em tưởng tài khoản đó dùng để đăng nhập trên ERPOnline. nếu chỉ để đăng nhập trên tvtmarine thôi thì hiện tại em đang có 2 tài khoản. chị vô hiệu hóa mail namtrann9x đi ạ.