Dịch tài liệu hướng dẫn mailing list archives

Avatar

Dear các chị, phần CRM theo th [...]

by
Ivan Pham
- 05/07/2019 04:56:54

Dear các chị, phần CRM theo thứ tự để ở tiếng anh em đang dịch đến mục How to import data to CRM (ở trên có mục Comtainers em chưa dịch). Các mục còn lại thì cũng có 1 2 mục em đã dịch rồi. Ở phàn Bán hàng thì em chưa dịch.
Báo cáo hết ạ!