Du lich va vui chơi mailing list archives

Avatar

Re: Du lich va vui chơi

by
T.V.T Marine Automation Company Limited, Nguyễn Thanh Thư
- 07/04/2019 01:17:58

dạ không sao chị @Jane Nguyen ơi, em đi với mọi người vui là chính chứ  HDV nam chỉ là phù du thôi, dù hơi tiếc